Στρατηγικό σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ρεθύμνου στον Τομέα των Μεταφορών

ΜΕΛΕΤΗ - Χάραξη Συνδυασμένης Πολεοδομικής και Κυκλοφοριακής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Πόλης του Ρεθύμνου

Σχέδια Α4 - Ρέθυμνο

Σχέδια Α3 - Ρέθυμνο

Προτεινόμενη Διαμόρφωση Π.Ε.Ο